Над 424 млн.лв. са просрочените задължения на държавните и общинските болници

Над 424 млн.лв. са просрочените задължения на държавните и общинските болнициОбщият размер на задълженията на държавните болници към 30 ноември 2014 г. възлиза на 424 618 000 лв. Това показва справка, изготвена от Министерството на здравеопазването. Данните сочат, че държавните болници дължат 367 млн. лв., а общинските - 57 618 000 лв.
Статистиката показва, че в рамките на един месец има леко намаляване на общите просрочени задължения на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ. Към 30 ноември те са били на стойност 169 360 000 лв. От тях дълговете на държаните болници са за 139 664 000 лв., а на общинските – за 29 696 00 лв.
Към 31 декември обаче общата сума на просрочените задължения вече е 147 856 000 млн. лв. Това означава, че има намаление с 21 504 000 лв., спрямо предходния месец. Основната редукция на дълговете е регистрирана при държавните болници – тя е с 20 184 000 лв. Просрочените задължения на общинските болници са намалели с 1 320 000 лв.
В справката се отбелязва също така, че осигуряването на медикаменти и консумативи са сред основните разходи на болниците, за да се гарантира качествено лечение. В тази връзка задълженията за медикаменти на държавните болници към 30 ноември 2014 г. са в размер на 130 592 000, а просрочените такива – 78 313 000 лв. Задълженията за консумативи на държавните и общински болници към 30 ноември 2014 г. са в размер на 63 162 000 лв., а просрочените такива – 35 741 000 лв.
В описанните в справката данни не влизат обаче задъленията на ведомствените болници. Там първенец за пореден път е Военномедицинска академия със 103 млн. лв. дългове.
Медувременно информацията на МЗ сочи съвсем очаквано, че с най-големи задължения са няколко от най-големите държавни болници в страната, през които минават огромен борой пациенти с тежки диагнози. Към 30 ноември 2014 г. държавата болница с най-големи дългове е УМБАЛ „Св. Георги” в Пловдив, следвана от Специализираната хематологична болница в София, МБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД в Стара Загора, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД и УМБАЛ „Св.Марина” ЕАД във Варна.
Към 30 декември 2014 г. държавните болници с най-големи просрочени задължения са съответно УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД в Стара Загора, Специализираната хематологична болница в София и УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД.
Според Министерството на здравеопазването основните причини за натрупването на дългове в болничната помощ не са нови, като се има в предвид, че основният източник на приходи за тях са клиничните пътеки. Заложеният дефицит в стойността на клиничната пътека, отнесена към реалната й себестойност, е основният обективен генератор на натрупването на просрочени задължения, смятат от министерството.
Като втора причина за увеличаването на просрочените дълговете след пролетта на 2013 г., се посочва промяна в Търговския закон, с която се задължава търговските дружества, каквито са болниците, да плащат своите задължения в срок от 30 дни. Тук основният фактор са забавените плащания от страна на лечебните заведения към доставчиците.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД