Електронното здравеопазване може да стартира най-рано след година

Електронното здравеопазване може да стартира най-рано след година. Тази прогноза на експертите от Националния център по обществено здраве и анализи представи проф. Петко Салчев, директор на "Класификационни системи" в центъра. В момента идеята за електронно здравеопазване е неделима от цялостното   електронно управление, и реализацията ѝ е въпрос на политическа воля, подчерта   експертът. "Все още няма точна и ясна изградена концепция кой е отговорен и какво трябва да   включва такава интегрирана система. Всеки път се променят концепциите. Иначе   имаме множество информационни системи, които не си говорят помежду си,   множество регистри, които не си говорят помежду си, но след като не си говорят   помежду си, ние всъщност не можем да създадем нищо. Всъщност базата за всичките   тези неща е създадена. Например елементи на електронното досие съществуват в   персонализираната информационна система на Касата, само че тя трябва да се   свърже с други елементи на системата, където пациентите не се обслужват само по   Каса", каза проф. Салчев. "Здравна поща"Електронното здравеопазване може да стартира най-рано след година. Тази прогноза на експертите от Националния център по обществено здраве и анализи представи проф. Петко Салчев, директор на "Класификационни системи" в центъра.
В момента идеята за електронно здравеопазване е неделима от цялостното електронно управление, и реализацията ѝ е въпрос на политическа воля, подчерта експертът. "Все още няма точна и ясна изградена концепция кой е отговорен и какво трябва да включва такава интегрирана система. Всеки път се променят концепциите. Иначе имаме множество информационни системи, които не си говорят помежду си, множество регистри, които не си говорят помежду си, но след като не си говорят помежду си, ние всъщност не можем да създадем нищо.
Всъщност базата за всичките тези неща е създадена. Например елементи на електронното досие съществуват в персонализираната информационна система на Касата, само че тя трябва да се свърже с други елементи на системата, където пациентите не се обслужват само по Каса", каза проф. Салчев.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД