България на 30-то място по Индекса на европейския здравен потребител

България на 30-то място по Индекса на европейския здравен потребителБългария заема 30-то място по Индекса на европейския здравен потребител (EHCI) за 2014 г., събирайки 547 точки от максималните 1000. Това съобщиха от Европейската комисия. Осмото издание на EHCI беше представено днес в присъствието на члена на ЕК, отговарящ за здравеопазването, Витянис Андрюкайтис.
България показва незначително подобрение, което намира отражение като цяло в по-големия брой точки в сравнение с 2013 г., но за разлика от общата тенденция на подобряване в повечето европейски държави, запазва позицията си от предходната година. Постигнати са подобрения по отношение на резултатите от лечението, които дълго време оставаха незадоволителни.
Преживяемостта при сърдечносъдовите заболявания отбелязва съществен напредък. Болничните инфекции бележат спад, но честотата им остава твърде висока.
Според д-р Арне Бьорнберг, който е ръководител на изследването, здравеопазването в България отразява общата мрачна ежедневна действителност в страната. Има известни подобрения по отношение на резултатите от лечението, но дейностите по подобряване на достъпа, изпълнени миналата година, изглежда са спрели. Фактът, че България е единствената държава от Индекса, при която всички показатели за предоставяното от системата са в червено, категорично показва, че е налице нискокачествено, лошо работещо здравеопазване. В краткосрочен план вниманието трябва да бъде съсредоточено върху запазването на основните функции, като например равнопоставеност, ваксиниране и ниска детска смъртност. Дори тези характеристики обаче изглеждат застрашени в днешна България.
Нидерландия остава на първо място с 898 точки от максимални 1000. След нея се нареждат Швейцария, Норвегия, Финландия и Дания. С по-лош индекс от България са Албания, Полша, Литва, Сърбия, Черна Гора, Румъния и Босна и Херцеговина. В изследването са включени 36 държави плюс Шотландия.
Въпреки известно намаляване на разходите за здравеопазване в много държави, като цяло показателите за работата на здравните системи продължават да се подобряват, обяснява д-р Бьорнберг. При първото издание на индекса през 2006 г. само една държава е събрала повече от 800 от максималните 1000 точки. През 2014 г. има цели девет здравни системи, които постигат такъв висок резултат.
От началото на 2005 г. EHCI се е превърнал „отраслов стандарт“ за наблюдение на състоянието на съвременното здравеопазване. Индексът е съставен чрез съчетаване на публични статистически данни, анкети на пациенти и независими изследвания, провеждани от Health Consumer Powerhouse Ltd. – шведско частно дружество, занимаващо се с измерване на показателите на функциониране на здравеопазването в Европа и Канада в подкрепа на разширяване на възможностите за пациентите и потребителите.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД