Намалява броя на джипитата у нас

Намалява броя на джипитата у насБроят на личните лекари у нас продължава да намалява, сочат данните на НЗОК. През 2014 г. на договор с НЗОК са работили едва 4515 общопрактикуващи лекари. Същевременно според последната национална здравна карта, приета от Министерския съвет през 2011 г., у нас трябва да има минимум 5374 джипита, за да се осигурява адекватна първична доболнична помощ на населението.
Общопрактикуващите медици намаляват устойчиво. През 2005 г. те са били 5340, през 2007 - 5001, през 2011 са вече 4715, а през 2013 г. 4565.
От сдружението на общопрактикуващите лекари от години обясняват, че условията за работа на джипитата стават все по-трудни, а доходите им не нарастват. Въпреки че здравната каса превежда повече пари, след като се извадят разходите за режийни, консумативи и медицински персонал, средният чист доход на един личен лекар бил около 500 лв., са изчислили от сдружението.
По данни на НЗОК районите, където липсата на общопрактикуващи е най-остра, са Видин, Кърджали, Разград, Силистра, Смолян и Ямбол.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД