КЗК иска лекарства с рецепта да дават не само магистър-фармацевти

КЗК иска лекарства с рецепта да дават не само магистър-фармацевтиЛекарства с рецепта да могат да се отпускат и от хора, които не са магистър-фармацевти. Това предлага Комисията за защита на конкуренцията след разглеждане на наредбата за отпускане на лекарства, заплащани от касата.
Доколкото оценка за съответствие със ЗЗК е обвързано с дефиницията за „отпускане на лекарствени продукти по лекарско предписание“ Комисията препоръчва на компетентните държавни органи, да предприемат мерки за изменение на чл. 46, ал. 3 от Наредба № 4, като се предостави възможност и на други лица, освен магистър-фармацевтите да извършват действия, които не изискват фармацевтични познания при отпускането на лекарствени продукти по лекарско предписание, гласи предложението на антимонополния орган.
От КЗК предлагат още данните от рецепти и протоколи да могат да се въвеждат в електронната база данни не само от магистър-фармацевти, а и от помощник-фармацевти. Според Комисията, настоящото положение би могло да доведе до ограничение на конкуренцията, тъй като ограничава свободата на аптеките да организират сами дейността си.
Сред предложенията за промени фигурира и това за отмяна на постановената средна продължителност на обработка на рецепта и протокол. Една рецепта трябва да се обработва средно за шест минути, а един протокол – за три, нарежда документът. Според Комисията, тази норма може да бъде приравнена на квотно ограничение на търговията на дребно с лекарства, покривани от касата. „Посочените разпоредби са в състояние да повлияят негативно върху конкуренцията на съответния пазар и да засегнат благосъстоянието на потребителите”, гласи становището на антимонополния орган по въпроса.
Искането на КЗК за отмяна на тази норма се превръща в традиция: същото бе предложено от Комисията през май 2013 г., на практика малко след въвеждането й, и през март 2014 г. До момента реакция от властите няма.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД