Двойно увеличение на трансплантациите през 2014 г.

Двойно увеличение на трансплантациите през 2014 г.Двойно повече трансплантации са извършени през 2014 г., в сравнение с 2013 г. През изминалата година бяха извършени и най-много трансплантации у нас от самото начало на тази дейност в България. Това показва статистиката, публикувана на сайта на Изпълнителната агенция на трансплантациите.
През 2013 г. техният бой е едва 39, а за 2014 г. са направени 79. Това се дължи основно на нарастването на броя на донорските ситуации. През 2013 г. е имало 10 трупни донора, а през 2014 г. - 22. В резултат на това през изминалата година са направени 44 бъбречни трансплантации от трупен донор и 18 чернодробни. За сравнение през 2013 г. тези цифри са 17 и 7. Броят на сърдечните трансплантации е еднакъв и през двете години - по 4.
Няма значителна промяна в цифрите при трансплантациите от жив донор. През 2014 г. са направени 12 бъбречни и една чернодробна, а през 2013 г. - 11 бъбречни и нито една на черен дроб от жив донор.
Специалисти обаче прогнозират, че през тази година е възможно покачване на техния брой. Това ще стане след като бъдат одобрени окончателно промените в Наредба 29 на МЗ, с които министерството ще започне да заплаща на лечебните заведения, в които се извършват трансплантации, разходите за медицинските изделия, необходими за извършване на имунологични изследвания при подготовка на потенциален жив донор. В проекта е посочено, че ще бъдат възстановявани разходи по посочената дейност в размер до 1 500 000 лв. годишно, като сумата е обща за всички лечебни заведения, в които се извършва тя. Според проф. Емил Паскалев, който оглавява Клиниката по нефрология и трансплантация в Александровска болница, промяната ще позволи на лекарите да увеличат броя на потенциалните живи донори, а от там и шанса по-бързо да се намери подходящ за трансплантиране бъбрек.
През 2014 г. беше реализирано и международно сътрудничество с Евротрансплант. България предостави на организацията на три пъти черен дроб и две сърца на починали наши граждани. В замяна българин се сдоби с бъбрек от трупен донор, а страната ни очаква да получи още четири органа
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД