Над 300 млн. лв. ще бъдат инвестирани в здравеопазване през следващия програмен период на ОПРР

{idkey=5676b0[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F11174-nad-300-mln-lv-shte-badat-investirani-v-zdraveopazvane-prez-sledvashtiya-programen-period-na-oprr][title=%D0%9D%D0%B0%D0%B4+300+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D1%89%D0%B5+%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8+%D0%B2+%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%A0][desc=]}{cmp_start idkey=4564[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F11174-nad-300-mln-lv-shte-badat-investirani-v-zdraveopazvane-prez-sledvashtiya-programen-period-na-oprr][title=%D0%9D%D0%B0%D0%B4+300+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D1%89%D0%B5+%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8+%D0%B2+%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%A0][desc=]}
Над 300 млн. лв. ще бъдат инвестирани в здравеопазванеНад 300 млн. лв. ще бъдат инвестирани в сферата на здравеопазването през новия програмен период на Оперативна програма „Региони в растеж“. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при откриването на модерен лъчетерапевтичен комплекс в "Комплексен онкологичен център-Пловдив" ЕООД“ в Пловдив.
„Продължаваме да подкрепяме инвестициите в здравеопазването. Това което направихме до момента, по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г. е по един добър начин и целенасочено да предоставим целево финансиране в сферата на онкологията, като инвестирахме над 300 млн. лв. във всички комплексни онкологични центрове в страната и в големите многопрофилни болници за закупуването на апаратура за диагностика и лечение на онкологични заболявания“, съобщи министърът.
По думите й през следващия програмен период средствата за здравеопазване ще бъдат насочени в подкрепа на спешната помощ.
„Тя е тази, която се нуждае от сериозна реформа, защото всеки, в критичен момент трябва да получи най-бързия и качествен достъп до лечение. Затова ще се постараем да оборудваме линейките и да подобрим апаратурата на спешните медицински центрове в страната“, увери Лиляна Павлова. Част от средствата през следващия програмен период ще бъдат вложени и в центрове за долекуване и рехабилитация“, съобщи още регионалният министър. Тя добави, че основната цел е да бъде осигурена достойна грижа за нуждаещите се от спешна помощ сънародници.
„Важното е не само да отчитаме цифри и статистика, по-важни са резултатите за хората от вложените средства“, подчерта министър Павлова. Тя добяви, че дори и най-модерно оборудваният медицински център да бъде направен, той е нищо, ако в него не работят професионалисти, които с грижа, любов и старание да помагат на хората.
Лъчетерапевтиният център в Пловдив е изграден по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013г. и е на стойност над 10 млн. лв.
По проекта са реконструирани помещенията в онкологичния център, извършена е доставка и е въведено в експлоатация високотехнологично оборудване - Система за виртуална симулация с компютърен томограф за лъчепланиране; Дозиметрична апаратура за радиационен контрол; Мултимодален линеен ускорител за фотонна и електронна терапия; Система за лъчепланиране на терапия.
Модерната техника и съвременната апаратура, закупена по проекта, ще допринесат за подобряване на ранната диагностика и качеството на лечение в болницата.
За хората с увреждания има специално изградени съоръжения за по-лесен достъп до болничните отделения.
От лечение тук ще могат да се възползват не само жителите на Пловдив, но и на целия Южен централен район – това са общо 5 области - Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали и Хасково, с население близо 1 милион и половина души.
"Здравна поща", източник: Министерство на регионалното развитие
{cmp_end}{cmp_comments idkey='4564c'[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F11174-nad-300-mln-lv-shte-badat-investirani-v-zdraveopazvane-prez-sledvashtiya-programen-period-na-oprr]}{idkey=5676b1[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F11174-nad-300-mln-lv-shte-badat-investirani-v-zdraveopazvane-prez-sledvashtiya-programen-period-na-oprr][title=%D0%9D%D0%B0%D0%B4+300+%D0%BC%D0%BB%D0%BD.+%D0%BB%D0%B2.+%D1%89%D0%B5+%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B0%D1%82+%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8+%D0%B2+%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4+%D0%BD%D0%B0+%D0%9E%D0%9F%D0%A0%D0%A0][desc=]}{idkey='5676c'[url=http%3A%2F%2Fzdravnaposhta.net%2Fpost%2Findex.php%2Fnovini%2Fposledni-novini%2F11174-nad-300-mln-lv-shte-badat-investirani-v-zdraveopazvane-prez-sledvashtiya-programen-period-na-oprr]}
Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД