Мобилни екипи на спешна помощ ще реагират при бедствия

Мобилни екипи на спешна помощ ще реагират при бедствияЦентровете за спешна медицинска помощ ще поддържат мобилни екипи, които ще бъдат определени по видове, местоположение и район на обслужване по начин, гарантиращ своевременен достъп на населението при обичайни обстоятелства. Ще бъде регламентиран и резерв от мобилни екипи, които да бъдат мобилизирани в случай на критични ситуации при бедствия, свързани със заплахи за здравето. Това предвижда приетата днес на редовно заседание на Министерски съвет концепция за развитие на системата за спешна медицинска помощ.
Интегрираният модел за системата за спешна медицинска помощ включва две основни части – извънболнична и болнична част, свързани с регламентирани организационни връзки и механизми на координация. Всички структури на извънболнична и болнична спешна медицинска помощ ще бъдат определени в Карта на системата за спешна медицинска помощ като елемент на Националната здравна карта.
Извънболничната част включва центровете за спешна медицинска помощ с техните филиали и мобилни спешни екипи, разположени на определени точки, осигуряващи своевременен достъп на населението в обслужваната територия. Болнична част включва развити структури за спешна медицинска помощ в лечебни заведения за болнична помощ – спешни болнични комплекси (СБК) и спешни болнични центрове (СБЦ).
Включените в Картата лечебни заведения за болнична помощ ще бъдат задължени да поддържат структура и персонал, осигуряващи безотказен прием на пациенти със спешни състояния, по определени специалности и направления, в зависимост от наличния капацитет и ниво на компетентност. В картата ще бъдат определени районите на обслужване на съответните спешни болнични структури по съответните специалности и направления, с цел яснота за мобилните екипи и районните координационни централи на ЦСМП при вземане на решение за транспортиране на болните, чието състояние не може да бъде овладяно от екипите на ЦСМП.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД