Взимат спешни мерки срещу птичи грип

Взимат спешни мерки срещу птичи грипНа свое заседание днес членовете на Областната eпизоотична комисия приеха единодушно мерки за предотвратяване на опасността от заболяването Инфлуенца по птиците (Птичи грип) и проникването на територията на областта от диви мигриращи птици. Заседанието бе свикано от областния управител Димитринка Петрунова във връзка с постъпила информация за огнища на болестта в Холандия, Германия и Великобритания.
Д-р Дора Генчева, главен инспектор, отдел „Здравеопазване на животните” при Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Стара Загора, запозна членовете на ОЕК с характера на заболяването, начина на разпространение на вируса и конкретните мерки за предотвратяване на опасността от болестта.
Тя подчерта, че смъртността при домашните птици, заразени с вируса, на практика е 100%. Пренасянето на вируса става главно чрез фекалиите на болни птици. Заболяването протича изключително бързо, като времето от заразяването до смъртта е в рамките на 12 до 48 часа.
Д-р Генчева и д-р Дамян Миков, директор на ОДБХ-Стара Загора посочиха конкретните мерки, които собствениците на домашни птици да предприемат, за да се предотврати опасността от заболяването и проникването на диви мигриращи птици – евентуални носители на вируса:

1. Всеки ден стопаните да следят за здравословното състояние на птиците. При повишена смъртност, веднага да съобщят на ветеринарния лекар, обслужващ фермата, и официалния ветеринарен лекар от отдел "ЗЖ" при ОДБХ-Стара Загора.
2. Птиците да не излизат на улицата - да се държат затворени в двора.
3. Да не се допуска влизане на външни лица.
4. Фуражът (храната) да се държи в затворени помещения.
5. При закупуване на нови птици те трябва да се държат поне 2 (две) седмици изолирани от останалите, в затворено помещение.
6. Да не се допуска влизане на външни животни като кучета, котки и други.
7. Да се отглеждат отделно патиците от птиците от кокошевия вид.
8. Да се извършва дезинфекция на обувките и ръцете преди влизане във фермата.
9. Да не се дoпуска контакт с птици, живеещи в дивата природа.
10. Пoилките и хранилките да са под навес или в затворено помещение.

В случай на завишена смъртност или съмнение за заболяване, собственикът незабавно трябва да уведоми обслужващия го ветеринарен лекар или кмета на населеното място, които от своя страна е необходимо да съобщят на официалния втеринарен лекар на общината от отдел ЗЖ при ОДБХ-Стара Загора. От Областната дирекция посочват още, че при излет ловците трябва да предават всеки намерен труп на прелетна птица в ОДБХ-Стара Загора.
Предстои свикване и провеждане на заседания и на Общинските епизоотични комисии с цел превенция.
"Здравна поща", източник: пресцентър Областна администрация-Стара Загора

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД