Разпределиха ресорите на заместник-министрите на здравеопазването

Разпределиха ресорите на заместник-министрите на здравеопазванетоВ Министерство на здравеопазването, в качеството си на заместник-министри, д-р Ваньо Шарков, д-р Адам Персенски и д-р Бойко Пенков ще отговарят за ресори, както следва:
Заместник-министър д-р Ваньо Шарков:
1. медицински дейности;
2. управление при кризи;
3. медицинското образование, квалификация и следдипломно обучение в системата на здравеопазването;
4. провеждане на обществени поръчки.
Заместник-министър д-р Адам Персенски:
1. администриране на международни проекти и на специализирани донорски програми;
2. европейска координация и международни дейности;
3. промоция, превенция и контрол на общественото здраве;
4. дейности, свързани с лекарствени продукти, включително ваксини, които се осъществяват от главния държавен здравен инспектор на Република България.
Заместник-министър д-р Бойко Пенков:
1. въвеждане на електронно здравеопазване;
2. управление на търговските дружества, собствеността и капиталови разходи;
3. регулиране и осигуряване на лекарствени продукти и медицински изделия;
4. регулиране на дейности, свързани с наркотични вещества.
"Здравна поща", източник: МЗ

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД