Безплатни прегледи за рак на гърдата

Безплатни прегледи за рак на гърдатаСтоличната Специализирана болница за активно лечение по онкология организира Седмица, посветена на комплексните грижи след активно лечение при пациенти с рак на гърдата в периода от 27 до 31 октомври. Това съобщиха от лечебното заведение.
Комплексните грижи включват изследване на туморен маркер на млечна жлеза СА 15-3, среща с психолог и лекар по физикална и рехабилитационна медицина.
По време на груповите срещи със специалистите ще се набележат конкретни стъпки и цели в процеса на реадаптация и интеграция с цел по-високо качество на живот – психично, социално и физическо.
Благодарение на съвременните методи за диагностика и лечение в онкологията, все повече нараства броят на хората, преживели болестта. Животът с рак поставя проблеми, свързани с качеството на живот при болните.
Необходима е специална подкрепа за възстановяване на силите, психосоциална адаптация и връщане към живота.
Онкологичната рехабилитация дава възможност за подобряване качеството на живот чрез възстановяване на физическата активност, психическа стабилност и самостоятелността на пациентите. Тя се определя като процес, чрез който личността се възвръща към оптимално физиологично, психологично, социално и професионално отношение.
Изследванията на туморен маркер на млечна жлеза СА15-3 ще се осъществят от 27 до 31 октомври 2014 г., в Отделение по нуклеарно - медицинска диагностика „Ин витро”, от 8.30 до 10.30 часа, без предварително записване.
Телефон за допълнителна информация е 02 8076258 - проф. Цингилев.
Груповата среща с психолога на болницата Вероника Иванова ще бъде на тема : „Психосоциална рехабилитация при жени провели активно лечение следствие карцином на гърда”. Тя ще се състои на 28 октомври от 11 часа в аулата на болницата.
Груповата среща с д-р Мая Желева – лекар по физикална и рехабилитационна медицина ще е на тема "Ролята и значението на рехабилитацията за профилактиката и лечението на усложненията след активно лечение при рак на гърдата" и ще се проведе 30 октомври от 10.30 часа, отново в аулата на болницата.
Седмицата, посветена на комплексните грижи, е част от съвместната инициатива на Специализирана болница за активно лечение по онкология – София, Първа САГБАЛ „Св. София“ – София и УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна в борбата срещу рака на гърдата.
Кампанията се провежда за втора поредна година през октомври - Световния месец за борба с рака на гърдата. Основното послание на инициативата е, че открит навреме, ракът на гърдата е лечим.
В рамките на кампанията всяка от трите болници е предвидила различни активности, чрез които да акцентира върху профилактиката и лечението на това социалнозначимо заболяване, както и рехабилитацията след активно лечение.
УМБАЛ „Св. Марина“ - Варна ще провежда безплатни прегледи и консултации при мамолог всеки работен ден от 27 октомври до 7 ноември, включително, след предварително записване на тел.: 052/978-660.
В Първа САГБАЛ „Св. София“ вече втора седмица се провеждат безплатни прегледи при мамолог и консултации с психолог за диагностицирани с рак на гърдата жени и техните семейства.
Поради големия интерес, всички часове за мамолозите са запълнени, но лекарите напомнят, че всяка дама може да получи направление от личния си лекар, с което да се прегледа извън фиксираното в кампанията време.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД