От догодина въвеждат болничните по електронен път

От догодина въвеждат болничните по електронен пътОт 1 януари 2015 г. лекарите ще трябва да започнат да въвеждат болничните листове, които издават, по електронен път в системата на Националния осигурителен институт. Това каза по време на пресконференция днес управителят на НОИ Бисер Петков. Той обясни, че електронизирането на процеса по изплащане на парични обезщетения за временна нетрудоспособност се осъществява на два етапа.
Първият – създаване на електронен регистър на болничните листове, засяга изграждането на пряка връзка между лекарите, които ги издават и НОИ.
От осигурителния институт предоставят на лекарите и лечебните заведения безплатен софтуер, чрез който да се осъществява процеса. Това също може да става и чрез специализирания софтуер, който в момента ползват медиците, но след съобразяването му с утвърдените от НОИ изисквания. От своя страна лекарите ще трябва да разполагат с квалифицират електронен подпис. Според Петков това не е проблем за тях, тъй като те вече го притежават и го използват при отчитането на дейността си пред НЗОК. Лекарите ще бъдат разпознавани от системата на НОИ по уникален номер за издаване на болничен лист. Те ще могат да пускат заявки в института за получаването му от 1 декември 2014 г. Ако лекарите и лечебните заведения вече имат регистрация в НОИ, не се изисква пререгистрация, уточниха от там.
По думите на Петков, вкарването на данните за болничния лист в електронния регистър няма да затрудни тяхната работа и да увеличи времето на прегледа, защото и сега те разпечатват болничните бланки, като преди това въвеждат данните в своите компютри. Той коментира, че новият начин на работа ще спести доста средства на лекарите и лечебните заведения, тъй като вече няма да се налага да закупуват голяма част от бланките от НОИ.
На хартиен носител остават формулярите, издавани от лекарите, които пациентите предоставят на работодателите. За работодателите обаче отпада задължението да предоставят болничните листове в НОИ, но с оглед осъществяването на последващ контрол е необходимо те да ги съхраняват за срок от 3 години.
Петков обяви, че до 30 юни 2015 г. се предвижда да има преходен период за лекарите и лечебните заведения, които нямат техническа готовност за прилагането на електронното издаване и представяне на данните в регистъра. Те ще могат да представят в НОИ втория екземпляр на издадени само на хартия болнични листове или на електронен носител. От 1 януари 2015 г. преценката за отпускане и изплащане на обезщетенията ще се извършват от органите в НОИ въз основа на данните от регистъра на болничните листове.
При втория етап на електронизирането на процеса се разработва внедряването на информационна система, чрез която работодателите ще могат да подават данни и документи по електронен път, каза Петков. Срокът за внедряването й е края на 2015 г., като в момента се подготвя процедура за избор на изпълнител на разработването и внедряването на информационната система.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД