Младите двойки не планират деца, искат кариера

Младите двойки не искат да имат деца3 от всеки 4 двойки на възраст до 35 години нямат деца, едва една четвърт (26%) от младите хора с постоянен партньор на възраст 18-35 години имат деца.
Това показват резултатите от проучване на маркетингова и пиар агенция на тема семейството и основните приоритети на двойките в България.
Повече от половината (56%) от младите двойки, които нямат деца, към момента не планират да имат,
показва проучването, проведено чрез пряко лично интервю с 666 души над 18 години в цялата страна.
Анкетираните са декларирали, че в момента на изследването имат постоянен партньор, независимо дали живеят или не с него в общо жилище. В изследването е участвал само единият партньор от двойка.
Данните от изследването показват, че моделът семейство с едно дете се затвърждава.
По-голямата част (61%) от двойките с деца имат по едно дете, а едва всяка трета двойка (35%) има две. По този показател се наблюдава разлика между анкетираните в София и в страната. В столицата едва 19% от двойките имат две деца, при средно 36% за страната.
Проучването показва също, че създаването на семейство не е водещ приоритет за младите двойки. Както партньорите без деца (34%), така и тези с деца (33%) поставят кариерата на първо място. На второ е създаването на семейство (съответно 21% и 13%).
Един на всеки десет определя като своя основна цел по-високото образование. "Във все по-динамичната и конкурентна трудова среда е естествено желанието за личностно развитие да е водещо. Днес решенията за брак и деца се вземат от улегнали, вече утвърдили се в професионален план хора", посочва Катерина Бонева, старши изследовател в агенция за маркетингови проучвания.
Освен тенденцията за превръщане на кариерата в приоритет, в България важна роля за промяната в семейния модел играе и сложната икономическа обстановка.
Липсата на финансова стабилност е сериозен фактор за ограничаване на броя деца в семейството, коментира експертът.
Данните от проучването показват и някои осезаеми разлики в нагласите на двойките с деца и тези без деца. Например 54% от младите двойки без деца са убедени, че семейството пречи на успешната кариера. За разлика от тях повечето хора с деца (61%) вярват, че семейството не е спънка за професионално израстване.
"През последните години все повече компании помагат на служителите си да съчетават кариерното развитие с отглеждането на децата. Високо в класацията на най-предпочитаните работодатели са бизнеси, които предлагат гъвкави работни условия и интегрират семействата на служителите си," отбелязва Илияна Александрова, управител на пиар агенция.
Значително се оказва разминаването при представите за ролята на бащата при двойките със и без деца. Според две трети от двойките без деца мъжът и жената трябва да са равнопоставени в една връзка, докато повече от половината от хората с деца не са съгласни.
59% от младите хора без деца не приемат модела "мъжът носи парите, жената гледа децата".
На този стереотип се противопоставят едва (43%) от хората с деца. Изследването показва още, че ангажиментите на майката при отглеждането на децата са много повече, отколкото на бащата.
 
Тази тенденция е по-изразена в малките населени места. 75% от родителите в столицата смятат, че възпитанието на децата е отговорност и на двамата. За 55% от хората в малките градове това е работа на жената.
Основна отговорност на мъжа е осигуряването на финансовите средства, необходими за децата, смятат 61% от всички двойки с деца.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД