МЗ подписа меморандум за сътрудничество със СЗО в пренаталната диагностика

МЗ подписа меморандум за сътрудничество със СЗО в пренаталната диагностикаСветовната здравна организация ще подготви анализ и оценка за пренаталната диагностика и неонаталните грижи, които ще представят актуалната ситуация в страната и послужат за основа на разработване на насоки за кандидатстване по съответните мерки от програмата.
Министерство на здравеопазването подписа Меморандум за разбирателство относно предоставяне на оценка на потребностите с Регионалния офис за Европа на Световната здравна организация, съобщиха от здравно министерство.
Меморандумът за разбирателство е разработен в съответствие с Програмните споразумения за финансиране на Програма БГ07 "Инициативи за обществено здраве".
Целта на споразумението е да бъде изготвена оценка на потребностите за ефективното изпълнение на дейностите по две мерки, заложени в Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве". Предвидените по програмата суми за тези две мерки са съответно 2 621 400 евро и 3 910 000 евро.
След подписването на Меморандума за разбирателство, с цел ефективно изпълнение на заложените по Програма BG07 "Инициативи за обществено здраве" дейности, СЗО ще предостави необходимия анализ и адекватна оценка от нуждите на болниците в страната.
Бюджетът, заложен в Меморандума за сътрудничество е 29 914 евро и се осигурява от бюджета на програма BG07 "Инициативи за обществено здраве", финансирана от Норвежкия финансов механизъм и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД