Лек спад в цените на здравеопазването отбелязва НСИ

Лек спад в цените на здравеопазването отбелязва НСИПрез август цените в сектора на здравеопазването са намалели с 0.6% спрямо предходния месец. Това сочи месечната справка на Националния статистически институт за инфлацията и индекса на потребителските цени. Според индекса, през август 2014 г. при цените на лекарствата и другите фармацевтични продукти е регистрирано намаление с 0.8%.
Същевременно цените на стоматологичните и лекарските услуги остават на равнището от предходния месец.
Вторият индекс, по който се прави справката на НСИ- т.нар. Хармонизиран индекс на потребителските цени показва, че цените в сектора на здравеопазването са намалели с 0.5%.
Индексът на потребителските цени е официален измерител на инфлацията в Република България. Той оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства. В същото време Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на страните от ЕС. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД