РЗИ-Стара Загора: Водата в Малко Кадиево и Коларово е негодна за пиене

РЗИ-Стара Загора: Водата в Малко Кадиево и Коларово е негодна за пиенеВодата от водоснабдителната мрежа в селата Малко Кадиево, община Стара Загора, и Коларово, община Раднево, не съответства на изискванията на Наредба №9 от 2001 г. на МЗ, МОСВ и МРРБ и не трябва да се използва за питейно-битови цели от населението. Това съобщиха от РЗИ-Стара Загора, след като станаха ясни резултатите от направените лабораторни изследвания.
Екипи на „ВиК“ ЕООД-Стара Загора извършват необходимите мероприятия за възстановяване качеството на питейната вода.
РЗИ-Стара Загора ще уведоми своевременно компетентните органи и населението, когато нормативните изисквания бъдат изпълнени, като качеството на водата ще бъде доказано чрез лабораторни анализи.
От инспекцията напомнят на хората да не ползват вода от собствени водоизточници и местни чешми в населените места, засегнати от проливните дъждове и наводнения поради опасност от замърсяването им.
Резултатите от първите взети проби питейна вода в селата Бъдеще, Петрово, Памукчии, Арнаутито, Ловец, Mаджерито и Загоре – община Стара Загора; с. Ястребово и с. Средец – общ. Опан; с. Братя Даскалови – общ. Братя Даскалови; с. Димитриево – общ. Чирпан; и с. Боздуганово – общ. Раднево; съответстват на нормативните изисквания.
РЗИ продължава контрола върху качеството на питейната вода в областта. С приоритет са засегнатите от наводненията населени места.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД