Държавна политика за съхраняване на медицинските кадри искат лекари

Държавна политика за съхраняване на медицинските кадри искат лекариОсновният въпрос, който спешно трябва да се реши в здравеопазването, е формиране на държавна политика по съхраняване и развиване на кадрите в здравната система - лекари и медицински сестри. Това каза директорът на университетска болница „Лозенец” Любомир Спасов. Според него развитието на кадрите е важно, защото каквито и промени да се предприемат, резултат няма да има, ако няма компетентни специалисти, мотивирани да работят в България.
На второ място проф. Спасов поставя въпроса за здравноосигурителния модел.
Според него трябва да има няколко равнопоставени здравни каси с равни задължения и права, които да се конкурират с предоставяне на по-добри условия. Несъстоятелно е да се мисли, че с надграждане на сегашната система чрез втори и трети стълб може да се постигне нещо значително по-добро, заявява той.
Третият въпрос е да се дефинират здравните нужди на населението по региони. Това не означава здравна карта, която се повтаря от години като мантра и няма да сработи. Означава осигуряване на ефективна спешна помощ и създаване на няколко силни регионални болници, които да покрият изцяло нуждите на дадената територия, каза още проф. Спасов.
Началникът на Клиниката по кардиология в столичната университетска болница "Св. Анна" доц. Божидар Финков заявява, че основен проблем е финансирането на здравната система. Той включва и увеличаване на дела на държавата като осигурител за определени контингенти, и увеличаване на здравната вноска - може би, и промяна в здравноосигурителния модел. В момента е по-удачно да се предприеме надграждане с втори или и с трети стълб - това е въпрос на политическо решение. Преминаване към модел с много здравни каси ще бъде по-успешно след време, когато се създаде стабилност. Сега това е по-скоро рисковано, казва той.
Като втори проблем доц. Финков посочва регулацията в здравния сектор, като брой лечебни заведения и като брой медицинска апаратура по специалности в различните области. Става дума за създаване на здравни карти като инструмент за такава регулация. В момента има известна стихийност - всичко е оставено на пазара, а е очевидно, че ефективността на разходването на средствата пада, обясни той.
Третият въпрос е за механизмите за остойностяване на медицинските дейности, смята доц. Финков. Според него въвеждането на диагностично-свързаните групи под някаква форма може да помогне, тъй като е по-прецизна система за остойностяване от клиничните пътеки.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД