До дни определят изпълнител на договора за доставката на шесткомпонентна ваксина

До дни определят изпълнител на договора за доставката на шесткомпонентна ваксинаОт Министерство на здравеопазването заявяват, че на 01.04.2014 г. за обществена поръчка с предмет: „Доставка на ваксини за извършване на задължителни и целеви имунизации и реимунизации, биопродукти за извършване на постекспозиционна профилактика за 2014 г.“ е прекратена позицията за осигуряване на петкомпонентната ваксина с мотив - неподаване на нито една оферта.
Тази извънредна ситуация наложи МЗ да предприеме действия за намаляване на риска от спиране на имунизационния процес и предотвратяване възникването и разпространението на ваксинопредотвратими заразни болести.
Отчитайки опита и практиките в другите европейски страни по отношение използването на многокомпонентни ваксини и на основание препоръките на Експертния съвет по надзор на заразните болести, имунопрофилактика и противоепидемичен контрол, който е консултативен орган към министъра на здравеопазването, бе променена Наредба №15 за имунизациите в Република България. В Националния имунизационен календар бе включена шесткомпонентна ваксина за провеждане на основните имунизации срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит тип Б.
Министерство на здравеопазването в качеството си на възложител е обявило в Агенцията за обществени поръчки нова открита процедура по ЗОП за доставка на ваксини за извършване на задължителни имунизации и реимунизации по обособени позиции, включително за шесткомпонентна ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б и хепатит тип Б. Очаква се до няколко дни да е определен изпълнителя на договора за доставката на шесткомпонентна ваксина.
В изменената Наредба № 15 за имунизациите в Р България основната имунизация с шесткомпонентна ваксина се въвежда за родените след 01.06.2014 г. и в съответствие със схемата на приложение, първият прием на ваксината следва да е най-рано през месец август 2014 г., когато са предвидени първите доставки в обявената обществена поръчка.
В периода на провеждане на процедурата МЗ чрез своите регионални структури ежедневно осъществява наблюдения и получава информация за налични количества от ваксини на територията на цялата страна и в оперативен план министерството извършва преразпределение с оглед осигуряване на необходимите количества ваксини за населението.
В случай на евентуални затруднения при провеждането на процедурата, МЗ притежава всички законови правомощия да закупи съответните ваксини в достатъчни количества.
"Здравна поща", източник: пресцентър МЗ

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД