27 000 българи са поискали достъп до здравните си досиета в НЗОК

27 000 българи са поискали достъп до здравните си досиета в НЗОКБългарите, които притежават достъп с уникален код до своите здравини досиета към информационната система на НЗОК, са 26 764. Това показва справка на здравната каса, изготвена за zdrave.net. Данните сочат, че за периода от 30 юли 2013 г. до 30 юли 2014 г. в здравните досиета на НЗОК са влизали 12 528 лица, които притежават уникален код за достъп и 1746 граждани с електронен подпис.
Данните на касата също така сочат, че в края на май 2013 г. притежателите на уникален код за достъп са били 11 000.
Здравното досие на пациента е само една от функциите на персонализираната информационна система на НЗОК. От 15 април 2013 г. всеки българин има достъп до цялата отчитана електронно информация, отнасяща се до неговия здравен статус. Достъпът и прегледът на информацията в досието се осъществява чрез уникален код за достъп или електронен подпис. Във всяко лично досие се пази информация за извършения избор на личен лекар от 2000 г. до момента. Съхранява се и актуална информация за извършените и отчетени дейности от изпълнители на първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, лечение в болници, резултати от лаборатории, данни от аптеки за платени от НЗОК лекарства, но тези данни са от 2009 г. до момента. От юли 2012 г. в системата се пази и информация за извършени и отчетени дейности от зъболекари. Услугата включва също така известяване чрез електронната поща или SMS за полагащи се прегледи и профилактики, както и онлайн избор на личен лекар.
За да получи достъп до личния си архив, всеки който желае, може да подаде заявление в регионалното звено на здравната каса. Издаването на кода става за минути и е напълно безплатно, като единственото условие е заявяването на уникалния код и неговото получаване да се прави лично.
“Здравна поща“, i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД