Закриха ТЕЛК-ове в Бургас, прехвърлят към Сливен, Ямбол и Варна

Закриха ТЕЛК-ове в БургасСпециализираните ТЕЛК по очни, белодробни и психични заболявания се закриват, съобщават от РЗИ -Бургас. Това се налага заради прилагането на новите разпоредби на Правилника за устройство и организация на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.
Медицинските експертни досиета на лицата, чието освидетелстване не е приключено от специализираните състави на ТЕЛК, са предадени на регионалните картотеки на медицинска експертиза.
За специализирана ТЕЛК по психични заболявания РКМЕ-Бургас, в РКМЕ-Сливен и в РКМЕ-Ямбол по постоянен или настоящ адрес на пациентите. За специализирана ТЕЛК по белодробни заболявания РКМЕ-Бургас и в РКМЕ-Ямбол по постоянен или настоящ адрес на пациентите.
За специализирана ТЕЛК по очни заболявания Варна - все още медицинските досиета не са постъпили в РКМЕ-Бургас за пациенти с постоянен или настоящ адрес за Област Бургас.
Експертизата на вида и степента увреждане на трайно намалена работоспособност на лицата с очни, белодробни и психични болести ще се извършва от ТЕЛК по общи заболявания. Тя ще се извършва с участието на лекари с призната специалност по съответния профил на заболяването. За децата до 16 години експертизата ще се извършва от лекар с призната специалност по педиатрия.
На територията на Област Бургас продължават да функционират 2 състава на ТЕЛК по общи заболявания към МБАЛ-Бургас. Скоро ще бъде разкрит ТЕЛК по общи заболявания към МБАЛ-Карноба
За лицата, които са получили насрочена дата за явяване пред специализирани състави на ТЕЛК, които вече са закрити ще дъде насрочена нова дата за явяване пред ТЕЛК с общи заболявания.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД