Електронен регистър съобщава за производителите, вносителите и дистрибуторите на медицински изделия

ЛекарстваПрез последното тримесечие на 2012 г. в Изпълнителната агенция по лекарствата са завършени успешно няколко международни проверки BEMA. Това е партньорска проверка от европейските агенции по лекарствата за уеднаквяване на добрите регулаторни практики. Официалната контролна лаборатория на ИАЛ получи от Европейския директорат по качество на лекарствата и здравеопазването атестат за съответствие с международния стандарт за контролни лаборатории.
Успешно е приключен и одитът от експерти на СЗО по отношение контрола на ваксините.
Тези резултати допринасят за утвърждаването на ИАЛ като равностоен партньор на останалите Европейски лекарствени агенции, заяви на брифинг директорът на агенцията д-р Евелин Благоев.
Той припомни още, че от 1 януари 2013 г. в ИАЛ заработи електронен регистър на медицинските изделия, заплащани с публични средства. Регистърът съдържа списък с данни за производителите, вносителите и дистрибуторите на медицински изделия.
През тази година стартира процедура по приемането на България в PIC/s конвенцията, в която членуват всички останали европейски държави. Членството в конвенцията ще облекчи достъпа на българските производители на лекарства на чуждите пазари. Другото направление в работата на ИАЛ касае включването на България като референтна държава в общностните процедури по разрешаване за употреба на лекарствени продукти, което ще ускори регистрацията на произведените в България медикаменти в останалите европейски държави.
“Здравна поща”, източник: Министерство на здравеопазването

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД