Напредва проектът за онкологичен и лъчетерапевтичен център във Варна

УМБАЛ „Света Марина“Днес в УМБАЛ „Света Марина“, Варна, ще бъде отчетен напредъкът по проект за изграждане на онкологичен и лъчетерапевтичен център към лечебното заведение.
Основната цел на проекта е подобряване качеството на здравните услуги и повишаване на регионалната устойчивост и конкурентоспособност на УМБАЛ „Света Марина“. Цели се и подобряване на качеството на живот и работната среда чрез осигуряване на облекчен достъп на пациенти до здравни услуги.
Проектът е част от средносрочната рамкова инвестиционна програма на МЗ по схема за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” . Той е с бюджет е 18 759 215, 31 лв. Цялостното му приключване е предвидено за месец октомври 2015 г.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД