Доц. Красимира Калинова изнесе доклад на престижен научен форум

Доц. Красимира Калинова и проф. Алберто ПенаДоц. Д-р Красимира Калинова от Детската хирургия на Тракийския университет в Стара Загора бе единственият български участник в престижния 16-и Европейски конгрес по детска хирургия в Дъблин, Ирландия. Тя бе поканена на форума да изнесе доклади в научните сесии и сподели българския опит.

- Доц. Калинова, разкажете за научния форум, в който участвахте?
- Конгресът бе един от най-посещаваните досега, с участници от 62 страни от Европа, Азия, Америка, Австралия и Африка.Темите бяха много и участието на водещи от световна величина детски хирурзи беше впечатляващо - проф. Арнолд Коран и проф. Алберто Пена от САЩ - най-известните детски хирурзи, занимаващи се с липсите на части от хранопровода и респективно на части от дебелото черво и ануса при новородени.
Проф. Алън Флейк от САЩ демонстрира оперативна намеса на интраутеринен плод с вродена коремна аномалия и поставянето му обратно за доизносване.
Проф.Паоло ди Капи от Италия демонстрира удължването чрез стволови клетки на липсващата част на хранопровода при новородени. Проведоха се курсове по лапароскопска и онкологична детска хирургия. Това бяха само част от интересните теми на конгреса. Зеленият Дъблин със своята интерена история и традиции допринесе за незабравими спомени от този град.

- Вие какво представихте?
- Представих доклад, който е задълбочено дългогодишно проучване на хирургичната тактика за операции на кучешка тения при деца. Тази диагноза с проява на кисти в различни органи при децата, най-често черен дроб, за съжаление е по-често срещана в нашата страна, за разлика от останалите европейски страни.
Представих и презентация, която ще продължи да занимава детско-хирургичния ни екип - темата за времето и резултатите от операциите по повод на задържаните тестиси. Заедно с уролози проследяваме връзката между това кога е оперирано едно момче със задържан тестис в детска възраст и неговата фертилност като мъж. Смятам,че сравнявайки нивото на диагностика и оперативните ни резултати, те са на европейско ниво.

- Какви са новостите в детско-хирургичната практика и конкретно в Детска хирургия-Стара Загора?
- През последния месец детско-хирургичната ни дейност и възрастовият диапазон на пациентите варираше от вродени заболявания на предна коремна стена на новоородени, туморни процеси на 3-месечно дете с шиен лимфангиом до много рядка форма на инвагинация при 37-дневно бебе с мекелов дивертикул.
Все по-широко налагаме едноетапната хирургична намеса при хипоспадиите, което е практика във всички европейски клиники по Детска хирургия - методика, съкращаваща времето на лечение на децата с тази диагноза и по-бързото им възстановяване. Лечението на хипоспадията е само хирургично. Необходимо е да се премахнат всички съединителнотьканни повлекла, които дърпат пениса и уретрата и да се създаде нова уретра от околните тъкани.
В късната есен съм поканила двама водещи детски хирурзи от Англия и Австрия за демонстративни безкръвни операции за деца с коремни и детско-урологични диагнози. Амбицията ни е да се запазим и утвърдим като стабилен и добре обурудван хирургичен център за децата на Стара Загора и на Югоизточна България, чиито републикански консултанти сме ние.
"Здравна поща", Мадлен ПЕЕВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД