Премахват окончателно специализираните ТЕЛК-ове

Премахват окончателно специализираните ТЕЛК-овеНа вчерашното си заседание правителството измени Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.
Промените предвиждат премахване на разделението на ТЕЛК на общи и специализирани - за очни заболявания, за психични заболявания и за специфични и неспецифични белодробни заболявания. Целта е да се намали времето, за което хората получават експертно решение.
В момента най-дълго се чака за очен ТЕЛК, тъй като има малко състави в страната. Занапред хората ще могат да минават в общи комисии. Ако пациентите са с белодробни, очни или психични заболявания обаче в ТЕЛК-а ще трябва да има лекар - фтизиатър, офталмолог или психиатър.
Освен това в комисиите ще се допуска да работят лекари, които практикуват по специалността си. Досега това беше забранено, за да няма конфликт на интереси.
Заради ниското заплащане в ТЕЛК-овете обаче никой не иска да работи там. С промяната се цели да се реши кадровия проблем и да се подобри обслужването на болните хора.
Проектът на Министерството на здравеопазването предвижда още при освидетелстване пред ТЕЛК да важат резултатите от изследвания, правени през последната година. Личните лекари ще прилагат заверени копия от медицинските документи, без да се налага повторното им назначаване.
Изследвания ще се правят само ако наличните не са актуални или не са достатъчни за изясняване на състоянието на пациента.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД