Болничните листове ще се подават и сверяват по електронен път

Болничните листове ще се подават и сверяват по електронен пътПроект на наредба предвижда представянето и достъпът до данните, съдържащи се в издадените болнични листове и решенията по обжалването им, да се извършва по електронен път. Това ще става чрез предоставяни от НОИ е-услуги. Проектът за приемането на Наредба за реда за представяне в НОИ на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им бе утвърден на заседание на Надзорният съвет на института. Нормативният акт е изготвен на основание чл. 103 а от Закона за здравето от междуведомствена работна група.
Като резултат от електронното представяне на тези данни в НОИ, необходимата медицинска информация за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност ще се получава в съкратени срокове, след като е преминала през формален и логически контрол, заложен в използвания софтуер.
По този начин ще се скъсят и сроковете за изплащане на обезщетенията на осигурените лица. Ще се намали съществено и броят на върнатите за корекция болнични листове. 
Представянето по електронен път в НОИ на данните от издадените болнични листове ще спести на органите на медицинската експертиза разходите за получаване на бланки на болнични листове и ще им позволи да използват заложените в програмните продукти контроли. Така ще се сведат до минимум възможностите за грешки при въвеждане на информацията, а оттам и случаите на обжалване на болнични листове. Органите на медицинската експертиза ще имат достъп до информацията, съдържаща се в електронния регистър на болничните листове в реално време. 
Утвърденият проект на наредба е съгласуван с представителите на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България. Предстои обществено обсъждане и внасяне на проекта на ПМС за приемане от Министерския съвет.
„Здравна поща”, източник: пресцентър НОИ

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД