НЕЛК записва за прегледи чак за 2015 г.

НЕЛК записва за прегледи чак за 2015 г.Националният съвет за интеграция на хора с увреждания алармира, че хиляди хора с увреждания чакат с месеци решенията на НЕЛК за това какъв е процентът на тяхната инвалидност. Националната експертна комисия записва за прегледи чак за догодина. Причината, според съвета е, че НОИ оспорва голяма част от издадените решения на ТЕЛК без да има посочени твърди критерии въз основа на които да става оспорването.
Процесът означава сериозни разходи за хората с увреждания, които трябва да си осигурят прегледи и изследвания. Според последните законодателни промени, приети от Министерски съвет, е записано, че направените изследвания ще важат за пред ТЕЛК и НЕЛК за срок от една година, а не както досега за месец. Отпаднало е обаче искането на хората с увреждания експертните лекарски комисии да не бъдат контролирани от НОИ, а от МЗ.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД