Доц. Петкова оглави Дружеството по белодробни болести

Доц. Диана ПетковаДоц. Диана Петкова от Клиниката по пневмология и фтизиатрия на УМБАЛ „Св Марина” във Варна е новият председател на Българското дружество по белодробни болести.
Тя бе избрана на последното отчетно-изборно събрание на организацията, което се проведе в рамките на V Конгрес на дружеството в столицата.
Доц. Петкова бе избрана със 101 гласа и заменя като председател доц. Явор Иванов от Плевен. Неин конкурент за поста сега бе проф. Даниела Петрова от Александровска болница.
Доц. Петкова е родена на 28 март 1965 г. През 1984 г.завършва средно образование в Първа езикова гимназия Варна с немски и английски език със златен медал, а през 1990г. Медицински Университет - Варна като първенец на випуска.
През 1994 г. е избрана за асистент в Катедрата по белодробни болести. През 2000 г. придобива специалност вътрешни болести, а през 2002 г. - белодробни болести. Специализира в Швейцария и Австрия.
През 2009 г. защитава дисертация на тема :„ Дихателни нарушения по време на сън: оценка на риска и клиничната ефективност от приложението на неинвазивна вентилация nCPAP, BIPAP, VPAP в домашни условия”, с научен ръководител проф. д-р Кр.Кисьова, д.м.н и консултант д-р Андреас Кноблаух.
Научните и интересите са насочени в областта на медицината на съня, неизвазивната вентилация, белодробната хипертония, история на медицината и мениджмънт на качеството в здравеопазването.
Създава и ръководи център по Медицина на съня в УМБАЛ”Св.Марина” Варна, въвежда ЕFQM модела за управление на качеството. Доц. Петкова има над 120 научни публикации.
През 2010 г. е избрана за член на Управителния съвет на дружеството по белодробни болести, досега е била ръководител на Работна група по пулмонална хипертония към дружеството.
Член на Българското дружество по алергология, Член на Европейското респираторно общество, член на Швейцарското дружество по мениджмънт на качеството в здравеопазването.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД