32 292 пациенти са преминали през УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович”-Стара Загора през 2013 г.

проф. д-р Петрана ЧакъровДнес се проведе редовно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович”. На него присъстваха представител на Министерство на здравеопазването и на общините Стара Загора, Казанлък, Опан, Павел баня и Гълъбово.11 точки бяха разгледани в дневния ред. С мнозинство от акционерите бяха приети първите 4, които касаят доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г., одобряване на годишния финансов отчет, приемане на консолидирания доклад за дейността за 2013 г. и приемане на консолидирания годишен финансов отчет за 2013 г.
Не бе приета точката за освобождаване от отговорност на ръководството на болницата. Предложението бе подкрепено само от община Казанлък, Представителите на здравното министерство и на община Стара Загора са гласували против, останалите - "въздържал се".
На следващо събрание на Съвета на директорите ще гласуваме да бъде избран одитор на финансовата дейност през 2013 и 2014 г., заяви изпълнителният директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” проф. д-р Петрана Чакърова. Тя посочи, че в доклада на Съвета на директорите са дефинирани основната цел на работа на болницата, предмета на дейност, анализа на кадровия потенциал, обема на дейност за 2013 г., показателите за качеството на работа. Има и акцент върху финансовото състояние и за изпълнението на инвестиционната дейност и перспективи за развитие.
Според данните за финансовото състояние, 2013 г. е приключила със загуба за дружеството в размер на 1,764 млн. лв. За същата година са придобити дълготрайни материални активи на стойност 539 547 лв.
Апаратурата, която е закупена през 2013 г. е на стойност 306 439 лв., като от тях собствените средства на болницата са 195 869 лв, а от спонсори 110 570 лв. 20 042 422 лв. са задълженията към 31 декември 2013 г., сочат данните от доклада. Преминалите пациенти за 2013 г. са общо 32 292, от тях 43,54% са от другите общини и области. Плановите пациенти са били 13 265 или 41,9% от всички приети в болницата, а 16 134 са приети по спешност. Преминалите болни през 2013 г. са със 7 453 повече спрямо 2012 г.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД