Стартира проект „Активна грижа - първа помощ по европейски модел”

Стартира проект „Активна грижа - първа помощ по европейски модел”Със специално подготвена демонстрация бе положено началото на проекта „Активна грижа - първа помощ по европейски модел”. На нея бяха показани възможностите за адекватна наземна и въздушна първа помощ. Включиха се парамедици и лекари при оказване на първи спасителни действия. Те показаха как координирано и адекватно трябва да реагират при катастрофа медиците и парамедиците с таксиметрова кола, мотор, линейка и хеликоптер.
На събитието присъстваха представители на КАТ-Пътна полиция, ГД ПБЗН, СДВР, Националната система 112, областната администрация на София, пациентски и лекарски организации, партньорите по проекта. Гост на събитието бе и заместник-посланикът на посолството на Израел в България г-жа Саусан Хасон.
„Активна грижа” е 4-месечен пилотен проект на БЧК и Сдружение „Клуб Активна сигурност” за осигуряване на адекватна първа помощ от екипи от лекари, парамедици, лечебни заведения, специалисти от БЧК и специално обучени водачи на таксиметрови автомобили. Тези 4 месеца ще бъдат експериментален период за стиковане на нашите дейности в публично-частното партньорство, след което ще предложим на държавата своето партньорство за оптимизиране на спешната помощ.
Първоначално наземният транспорт ще функционира в столицата, а въздушният санитарен транспорт ще бъде използван при спешни случаи в цялата страна. Дейността ще се ръководи от единен координационен център за спешни случаи - 0800 10 200, в непрекъснато сътрудничество с националната система 112. От услугата ще могат да се възползват както български граждани, така и чужди туристи.
„Активна грижа” ще използва съществуващата материално-техническа база от хеликоптери (част от въздушния санитарен транспорт на „Хели Ер”) , таксиметрови автомобили (членове на Браншовата камара на таксиметровите водачи и превозвачи), както и мотори и линейки на „ЕНА първа помощ“.
Целта на „Активна грижа” е да подпомогне и да допълни дейностите на държавата в областта на първата долекарска и медицинска помощ чрез действия на медицински екипи по европейски модел.
„Здравна поща”
Стартира проект „Активна грижа - първа помощ по европейски модел”Стартира проект „Активна грижа - първа помощ по европейски модел”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД