Асоциацията на спешните медици не иска командираване на лекари в София

ЦСМП София-градНесъгласие със заповед на министъра на здравеопазването за командироване на екипи от центровете за спешна помощ в страната в ЦСМП София-град изказват от Националната асоциация на работещите в спешна помощ. В протестна декларация до д-р Таня Андреева лекарите заявяват, че през месеците юни и юли на 2014 г. изпълнението на такава заповед е невъзможно, защото по места едва достигат екипи, които да изпълняват графиците.
Според тях ако един екип от който и да е център се командирова в София, последствията ще са натоварването с извънредни дежурства на останалите медици. Като аргумент те също така изтъкват, че изпращането ще струва пари и ще ги лиши от възможността да полазват летните си отпуски.
Не можем да си представим как ще се справи шофьор от провинцията в 2 млн. София, разкопана от ремонти, без да познава града, се казва в декларацията. Медиците припомнят, че работата им е свързана с бърза и навременна ориентация за местоположението на пострадалия или пациента, а без познаване в детайли на града това е невъзможно. Според тях е недопустимо спешен екип от провинцията да се ориентира къде да хоспитализира пациента си в 2 млн. град със специфично райониране и над 90 болници, в някои от които дори нямат спешни приемни отделения, а други са строго специализирани и не приемат всеки пациент.
Никой спешен медик никога не предава друг спешен медик, защото работим в екип и по тази причина, ние никога няма да заемем местата на колегите, подали оставките си от ЦСМП София-град. Не разбираме обясненията Ви, че няма пари за увеличение на заплатите ни, а се намериха пари за командировъчни, нощувки и заплати на командированите екипи, се казва още в писмото.
От асоциацията предупреждават министъра Андреева , че ако не искат да последват оставки на екипи от ЦСМП в страната, тя трябва да отмени въпросната заповед. Нямаме какво да губим и нищо няма да ни спре да последваме примера на колегите си от ЦСМП София-град. Нека запазим диалога и постигнатия консенсус за доброто на пациентите ни и бъдещето на спешната помощ у нас, заявяват лекарите.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД