МС дава 300 000 лв. за дихателни апарати

МС дава 300 000 лв. за дихателни апарати Министерски съвет прие постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2014 г.
С Постановлението се одобрява отпускане на допълнителен разход в размер на 300 000 лева по бюджета на Министерството на здравеопазването, с целево предназначение - предоставяне на средства за закупуване на дихателни апарати за поддържаща терапия на пациенти с прогресивна мускулна дистрофия.
Средствата се осигуряват чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет.
С тях ще бъдат закупени дихателни апарати за поддържаща терапия на пациенти с прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен или Бекер. С осигуряването на тези апарати ще се постигне понижение на честите хоспитализации на пациентите поради дихателни усложнения и ще се гарантира по-благоприятна прогноза.
По данни на лечебните заведения в страната, прогнозният брой на пациентите за дихателна оценка за 2014 г. е 40, като тези с необходимост от апаратно дихателно подпомагане за втората половина на годината са десет.
„Здравна поща”

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД