Осъдиха НЗОК да плати лечение на пациент в Гърция

Осъдиха НЗОК да плати лечение на пациент в ГърцияСъстав на Върховния административен съд под председателството на съдия Милка Панчева постанови решение, с което окончателно отменя отказа на Националната здравноосигурителна каса да заплати проведено в Гърция лечение на български пациент.
Делото бе образувано след касационна жалба на НЗОК срещу решението на Административен съд София-град.
Върховният административен съд отхвърли всички възражения на осигурителната институция, потвърждава решението на Административния съд и задължава Здравната каса да заплати за проведеното лечение, така както следва от Регламент (ЕО) № 987/09 за социалната сигурност.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В мотивите за отказ на НЗОК е посочент като аргумент това, че от гръцка страна не били попълнили правилно формуляра и не била посочена пълната сума за възстановяване.
Касата изпраща повторно запитване до гръцката страна, дали тя ще възстанови разхода и естествено получава отговор, че това не може да стане, защото разходът може да бъде възстановен единствено от българската страна, където българският пациент е здравноосигурено лице.
Тълкувайки неправилно този отговор, НЗОК решава, че въобще разходите по лечение не подлежат на възстановяване и дава отказ. Така неправомерният отказ нанася на болната нови щети, състоящи се от натрупаните в огромни размери лихви по платеното с кредит лечение.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД