33 са починали от СПИН у нас през миналата година

33 са починали от СПИН у нас през миналата годинаПо данни на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН към Министерството на здравеопазването към 12 май 2014 г. общият брой на регистрираните носители на ХИВ в страната е 1889 лица. От началото на 2014 г. към 12 май са регистрирани нови 59 ХИВ–серопозитивни лица. През последните години се очертава тенденция броят на новорегистрираните мъже да е четири пъти по-голям от броя на новорегистрираните жени.
И през тази година 43 от новооткритите ХИВ–позитивни са мъже, а 16 – жени.
Географското разпространение на регистрираните случаи на ХИВ показва, че по-голямата част от тях са концентрирани предимно в големите градски райони като София – 30 лица, Пловдив – 6 лица, в област Стара Загора – 4 лица, в областите Бургас, Пазарджик, Русе, Видин, Габрово и Хасково – по 2 лица.
Като основна уязвима група особено през последните две години се очертава групата на мъжете, които имат сексуални контакти с други мъже, които от началото на тази година са 25 лица (46%).
По отношение на другата уязвима група – лицата употребяващи интравенозни наркотици, данните показват, че броят на новорегистрираните намалява, от началото на годината са 5 лица (9%).
Тази година близо 21% от новорегистрираните са млади хора на възраст под 29 години.
Тенденцията сочи, че над 53% от новорегистрираните ХИВ–позитивни лица са научили положителния си резултат в 19-те кабинети за безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ (КАБКИС) и в 17-те мобилни медицински кабинети за цялата страна.
Над 65 000 души са се изследвали за ХИВ през първото тримесечие на 2014 г. в кабинетите и във всички лаборатории и лечебни и здравни заведения на страната.
В изпълнение на ангажиментите на държавата, Министерство на здравеопазването осигурява безплатно съвременно лечение с антиретровирусни медикаменти за всички нуждаещи се лица с ХИВ/СПИН.
Разкрити са 5 сектора за лечение на пациенти към инфекциозните клиники в София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора, като за целта беше предоставено допълнително финансиране от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария.
Към 31 март 2014 г. общо 900 души с ХИВ се проследяват в секторите за лечение на пациенти с ХИВ/СПИН, 668 от тях получават необходимата антиретровирусна терапия. През 2014 г. Министерството на здравеопазването осигурява средства за закупуване на 23 медикамента.
За гарантиране непрекъснатостта на терапията със средства на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария бе създаден и резерв от медикаменти на стойност около 1 млн. лв.
По данни на Инфекциозна болница починалите с ХИВ/СПИН през 2013 г., са 33 лица.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД