Готвят единни правила за диагностика и лечение на диабетна нефропатия

Готвят единни правила за диагностика и лечение на диабетна нефропатияЕкспертна група от нефролози и ендокринолози започва подготовката на национален консенсус по диабетна нефропатия. Документът ще бъде готов до два месеца и ще включва единни правила за превенция, диагностика и лечение на заболяването.
Това стана ясно по време на Националната интердисциплинарна конференция „Хронично бъбречно заболяване, захарен диабет и диабетна нефропатия“, която се проведе през уикенда с участието на повече от 350 лекари от цялата страна.
Целта ни е със съвместни усилия да изработим единни професионално издържани правила за поведение при диабетната нефропатия, която засяга приблизително 40% от диабетиците, коментира по този повод председателят на Българското нефрологично дружество проф. Емил Паскалев.
В допълнение той поясни, че разписването на фиксирани, професионално определени правила за видовете изследвания, сроковете и периодите, в които трябва да се провеждат те, както и последователността на прегледите и интервенциите ще внесе една много необходима яснота в подхода спрямо тези пациенти.
Консенсусът, добави още проф. Паскалев, ще улесни контактите между специалистите нефролози и ендокринолози, които са ангажирани с лечението и проследяването на болните.
Добре известно е, че всички болни от диабет около десетата година след диагностицирането му развиват хронично бъбречно заболяване, което с времето прогресира до хронична бъбречна недостатъчност с последваща необходимост от заместващо лечение, припомни още проф. Паскалев.
Спазването на една стриктна последователност ще отдалечи значително този момент във времето и ще спести много средства на здравната система, защото, както е добре известно, хемодиализата е един много скъп метод, поясни още специалистът.
Според него новите правила не предполагат някакво драстично увеличение на финансирането нито на доболнично, нито на болнично ниво, същественото при тях ще бъде добрата координация между лекарите от двете специалности.
След като бъде утвърден и представен на институциите МЗ и НЗОК, консенсусът ще бъде качен на сайтовете на двете дружества, а така също ще бъде отпечатан и разпространен във вид, удобен за практическо ползване и от общопрактикуващите лекари, стана ясно още по време на конференцията.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД