Промени в Съвета на директорите на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович"-Стара Загора

Промени в Съвета на директорите на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович"Днес в Стара Загора се проведе общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович”. На него бе взето решение за избор на нов състав на Съвета на директорите. На събранието присъстваха представители на Министерство на здравеопазването, както и на общините Стара Загора, Казанлък, Гълъбово, Николаево, Опан и Павел баня.
Решено бе в новия състав на Съвета на директорите да бъдат включени Силвия Недева, представител на Министерство на здравеопазването, проф. Никола Владов, началник на Клиниката по чернодробно-панкреатична трансплантационна хирургия на Военномедицинска академия, София и д-р Ивайло Дочев, ординатор в Очна клиника в „Проф. д-р Стоян Киркович”.
Те ще заемат местата на досегашните членове на Съвета на директорите Зоя Вълева, проф. Мая Гълъбова и доц. Александър Юлиянов. В състава на Съвета остават и досегашните членове проф. д-р Петрана Чакърова, изпълнителен директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” и д-р Мариус Кирков, неврохирург в болницата.
Новият състав бе избран с 4 гласа „за” на представителите на Министерство на здравеопазването и общините Гълъбово, Николаево и Опан. „Въздържал се” гласуваха представителите на общините Казанлък, Стара Загора и Павел баня.
Новият член на Съвета на директорите Силвия Недева е началник на отдел "Управление на международни проекти" в дирекция "Международни проекти и специализирани донорски програми" в Миинстерство на здравеопазването. Има магистърска степен "Европейски отношения" в Софийския университет и е бакалавър в специалността "Приложна лингвистика с английски и френски език" във Великотърновския университет. Има професионален опит в управлението на проекти в сферата на европеските фондове в частния и публичния сектор.
В държавната администрация има опит като координатор на проект по програма ФАР за София-област в периода 2004-2006 г. За кратко е част от екипа на вицепремиер Миглена Плугчиева, която имаше ресор управление на европески фондове и средства в България. Била е съветник по две оперативни програми.
Проф. Никола Владов е началник на Клиниката по чернодробно-панкреаична трансплантационна хирургия на ВМА, София. Завършил е медицина през 1987 г. Работил е в "Пирогов" като научен сътрудник. От 1998 г. до 2000 г. е началник на Хирургията в болницата в Панагюрище. От 2000 до 2003 г. е началник на Първа хирургия на областната болница в Пазарджик. От 2003 г. досега е началник на Клиниката по чернодробно-панкреатична трансплантационна хирургия на ВМА.
Специализирал е Жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия в Париж в болницата "Кошен". Има специализация по чернодробна трансплантация в болниците "Кошен" и "Сент Антоан" в Париж.
Специализирал е Колопроктология в болницата в италианския град Монфалконе.
Член на френската хирургична академия.
Д-р Ивайло Дочев е офталмолог в Очна клиника в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович”. Завършил е медицина в ВМИ-Стара Загора през 1992 г. Специализирал в Очна клиника в стара Загора. Има специализации в Чехия, Холандия и Индия. Понастоящем е ординатор в Очна клиника в УМБАЛ и очен хирург.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД