Ревматици искат 100% реимбурсиране на лечението

Ревматици искат 100% реимбурсиране на лечениетоОколо 5 приоритетни области, чрез които да се подобри качеството на пациентите с ревматични заболявания, се обединиха няколко пациентски организации в страната.
В специален манифест до министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева, директора на НЗОК д-р Румяна Тодорова, преседателя на Комисията по здравеопазване Нигяр Джафер, БЛС, Националния съвет по цени и реимбурсация и Българското дружество по ревматология, те декларират своята удовлетвореност от прогреса в лечението на ревматичните заболявания.
В документа си обаче пациентите очертават няколко конкретни мерки за подобряване на ситуацията в няколко конкретни области, сред които осигуряване на безплатен достъп до най-иновативните биологични терапии, оптимизиране и усъвършенстване на достъпа до терапии, разширяване на пакета от дейности, включени в диспансеризацията на хора с ревматични заболявания, включване на повече специалисти и изследвания и покриване на регулярните изследвания.
В момента лечението на ревматичните заболявания се реимбурсира на 75 %, като останалите 25 % се поемат от фармацевтичните компании.
Навсякъде в Европа този вид лечение се поема на 100 % от държавата и практиката в България трябва да бъде същата.
Освен това липсват достатъчно експертни лекарски комисии за предписване на биологична терапия за ревматичните заболявания. За цялата страна те са само три - в София, Пловдив и Варна, което води до забавяне на лечението и тежки последици върху състоянието на болния.
Ние вярваме, че всеки гражданин на България има право на здравословен и достоен живот и се надяваме нашите предложения да бъдат взети предвид. Знаем, че можем да бъдем полезни с нашите знания и умения и ако имаме достъп до качествено лечение, ние ще имаме и трудова реализация, изтъкват представителите на пациентските организации.
Ревматичните заболявания се характеризират с общо възпаление, което може да доведе до дисрегулация на нормалния имунен отговор. Възпалителните процеси причиняват увреждане на органи и в някои случаи се стига до сериозни усложнения и дори смърт. Към тези заболявания спадат ревматоиден артрит, болест на Бехтерев, псориатичен артрит и др. В България над 100 000 са хората с ревматични заболявания.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД