Спешни лекари: За две десетилетия българските лекари понесохме стоически много експерименти

Д-р Десислава КателиеваД-р Десислава Кателиева, председател на НАРСМП, изпрати писмо до медиите в знак на протест срещу предложението лекари от спешната помощ да дежурят по стоянки и бензиностанции. В писмото се казва следното: През последните две десетилетия, българските лекари стоически понесохме много експерименти в името на здравната реформа. За последния експеримент със спешните лекари и лекарите от общински болници научихме от интервю на проф. д-р Тонев по БНТ на 22.04.2014г.
Идеята за общинска спешна помощ не е съгласувана с лекарите, оказващи спешна помощ и затова ние задаваме следните въпроси на Министерство на здравеопазването и на зам.-кмета по здравеопазване в Столична община:
1. В кой нормативен документ е указано кой, как и какъв вид медицинска помощ ще оказва с линейките по бензиностанциите? Според настоящата нормативна база спешна помощ се оказва само от ЦСМП и СПО към болници, а 24-часово медицинско обслужване се оказва от ОПЛ.
2. Кой ще оказва спешна помощ в линейките, базирани в столичните бензиностанции? Лекарите от общинските болници трябва да дежурят в спешните кабинети и по отделенията си и никъде в трудовите им договори не е указано, че оказват мобилна медицинска помощ. Лекарите в ЦСМП София са крайно недостатъчни и практически не спират 12 часа.
3. Какъв вид медицинска помощ ще оказваме – спешна или неотложна? Ако ще оказваме спешна помощ, оборудвани ли са общинските линейки със съответната апаратура, медикаменти и консумативи?
4. От кого и как ще получаваме повикванията? Как ще се триажират повикванията по степен на спешност? По настоящата нормативна уредба спешните състояния изискват изпълнение до 20-тата минута, съответното оборудване и двоен екип - лекар и медицински специалист, педиатричните повиквания за деца под 1 г. се изпълняват от педиатри, а неотложните състояния могат да се изпълняват и от сам лекар или медицински фелдшер.
По света спешна помощ от екипи, базирани на обществени места, се оказва от доброволци парамедици, работещи по алгоритми, с телемедицина, съответно оборудване и връзка с централа. Никъде по света няма да видите лекар да стои в линейка 12 часа по бензиностанции, площади, молове, метростанции, магистрали в очакване на повикване. Редно бе да не научаваме от медиите, че ще дежурим по стоянки, а да се потърси и нашето становище като спешни медици.
За да се преодолее недостигът на спешни екипи, е редно да се попитат хората, които дават дежурства по мобилните екипи и в спешните кабинети на общинските болници, какво би ги задържало в системата и какво би оптимизирало работата им. За да ни задържите в системата, ние се нуждаем от достойно заплащане, правила и алгоритми за работа, нормални и безопасни условия на труд, възможности за повишаване на квалификацията ни. За да се преодолее забавянето на спешните екипи е необходимо да се въведат правила и алгоритми за работа, както и да се създадат структури, осигуряващи 24 часово обслужване на населението,което не се постигна от ОПЛ. Това ще доведе до приоритетно обслужване на истински спешните пациенти и премахване на несвойственните дейности, извършвани от екипите на спешна помощ. Ние, като спешни медици считаме, че идеята за дежурства на спешни екипи по столичните бензиностанции без юридическо регламентиране, достатъчно кадрово и финансово обезпечаване е нереализуема и опасна за пациентите ни.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД