КЗК иска отмяна на разпоредби за търговията с лекарства по каса

КЗК иска отмяна на разпоредби за търговията с лекарства по касаНормите, въвеждащи ограничение за максималния брой рецепти, които могат да бъдат обработени в рамките на един отчетен период от съответната аптека, биха могли да бъдат приравнени на квотно ограничение на търговията на дребно с лекарствени продукти, реимбурсирани от НЗОК. Това заявяват в свое становище от Комисията за защита на конкуренцията.
Според Комисията разпоредбите са в състояние да повлияят негативно върху конкуренцията на посочения пазар и да засегнат благосъстоянието на потребителите.
Преди година, когато отново бе направен опит да се въведе ограничението за обработка на рецепти, от КЗК излязоха с аналогично становище. Сега от там отбелязват: КЗК отново застъпва позицията си, че приложението им би могло да доведе до ограничаване на конкуренцията при търговията на дребно с лекарствени продукти.
От там отбелязват още, че заложеното в проекта на типов договор между касата и аптеките задължение фармацевтите да предлагат една и съща цена и при свободна продажба, и по линия на НЗОК, нарушава свободата на самостоятелно определяне на търговската и ценова политика на аптеките.
Негативно е становището на Комисията и по отношение на нормите, свързани с лекарствата от Позитивния списък. И тук в типовия договор се залага задължение аптеките да правят еднакви по размер отстъпки както за пациентите, така и за касата. Според КЗК, това може да ограничи конкуренцията. „Нормите ограничават свободното определяне на търговската политика на аптеките и същевременно биха могли да бъдат определени като бариера за навлизане на пазара, тъй като аптеките, които не приемат единствено посоченото условие, не биха могли да сключат договор с НЗОК“, се посочва в становището на Комисията.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД