Стартира национална програма за профилактика

Стартира национална програма за профилактикаДнес започва изпълнението на програмата за профилактика и рехабилитация за 2014 г. Това съобщиха от Националния осигурителен институт.
Средствата, предвидени за нейната финансова реализация в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година са в размер на 15 362 329 лв. Сумата е същата като 2013 г.
Предвижда се през следващите месеци около 39 200 лица да ползват парични помощи за профилактика и рехабилитация.
Програмата е с продължителност от 10 дни като НОИ поема цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 5 лв. за всеки ден от престоя. Всяко лице за сметка на бюджета на Държавното обществено осигуряване има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно.
Вече са подписани договорите с 18 юридически лица за общо 51 заведения, изпълнители на програмата.
Право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за период от шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията.
Освен това заболяването им трябва да е диагностично уточнено, за което към съответния момент лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация. Право да ползват програмата имат и лицата, получаващи лична пенсия за инвалидност.
Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да не са осигурени и срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД