Агенция "Медицински одит" с горещ телефон за граждани

Агенция "Медицински одит" с горещ телефон за гражданиСлужители на агенцията "Медицински одит“ ще обслужват горещата телефонна линия и ще приемат оплаквания от граждани от работата на небрежни доктори както в болничната, така и в извънболничната помощ. Това предвижда промяна в устройствения правилник на агенцията, която влезе в сила с постановление на Министерския съвет.
От публикацията научаваме още, че на телефоните одиторите не само ще приемат оплакванията, но и ще консултират хората как точно да напишат жалбите си и до кого, както и ще разясняват правата им като здравно осигурени.
Медицинските одитори започват да влизат и в аптеките за граждани, както и в тези на болниците, когато получат сигнали за нарушения и злоупотреби с лекарства.
Съвместно с инспекторите от Изпълнителната агенция по лекарствата, одиторите ще контролират как се спазва Законът за лекарствените средства в хуманитарната медицина. Те ще имат право да налагат санкции с предписания и финансови глоби.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД