Нови 14 болници са сключили договори с НЗОК

Нови 14 болници са сключили договори с НЗОКНЗОК приключи процеса на договаряне с лечебните заведения в страната за дейността им по Националния рамков договор за медицински дейности през 2014 г. Това съобщиха от пресцентъра на касата.
През тази година 14 нови лечебни заведения, изпълнители на болнична помощ, са подали заявления за сключване на договор с НЗОК. 11 от тях вече са сключили договори, а три очакват всеки момент разрешение за осъществяване на болнична дейност от министъра на здравеопазването. Новите лечебни заведения са регистрирали 184 нови клинични пътеки.
Към броя на клиничните пътеки (18 374), клиничните процедури и процедури (477) и 200 високоспециализирани медицински дейности, по които са работили лечебните заведения през миналата година, се прибавят и договорени допълнителни дейности за 2014 г.
Досегашните договорни партньори на НЗОК са заявили общо нови за тях 811 дейности, като от тях 626 вече са договорени, а за останалите 185 се очаква разрешение за дейност.
Лечебните заведения са заявили 88 нови за съответния регион на РЗОК дейности, като 53 вече са договорени, а за 35 се очаква разрешение за дейност. Най-много нови за тях дейности са заявили РЗОК-Стара Загора, РЗОК-Видин, РЗОК-Велико Търново и РЗОК-Перник. Само РЗОК-Търговище не е заявила нова за нея дейност през настоящата година.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД