Осиновители на деца от 2 до 5 г. вече с отпуск по майчинство

Осиновители на деца от 2 до 5 г. вече с отпуск по майчинство При осиновяването на деца на възраст от 2 до 5 години българките вече имат право да ползват отпуск по майчинство за една година. Това регламентират новите законодателни мерки в Кодекса за социално осигуряване, обнародвани в днешния брой на "Държавен вестник".
Регламентира се възможността отпускът да се ползва от осиновителя въз основа на писмено заявление, към което се прилагат акт за предаване на детето за осиновяване и декларация, с която се удостоверява съгласието на осиновителката за това.
Така майката-осиновителка ще може да се възползва от платения отпуск по майчинство, но не по-късно от навършване на петгодишна възраст на детето.
За времето на платения отпуск тя ще получава месечно обезщетение от 90% от работната си заплата. Досега осиновителите нямаха право да ползват платен отпуск.
Основната цел на измененията в Кодекса за социално осигуряване е да стимулира процесът на деинституционализация и осиновяване в България.
Всяка година около 150 български семейства стават дом за изоставени деца от 2 до 5 години. А всяка година у нас има близо 600 осиновявания на деца от различна възраст.
Тепърва управляващите обещават ще помислят и как по-лесно да се случва процедурата.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД