Искат затваряне на заведения, в които се пуши

Искат затваряне на заведения, в които се пушиНова законодателна мярка срещу нарушенията на забраната за тютюнопушене на закрито са разработили експерти от Министерството на здравеопазването. Тя е залегнала в списъка с изменения и допълнения в Закона за здравното осигуряване и Закона за здравето. Така ще се гарантира повишаването на ефективността на контрола по спазване на режима.
Новостите предвиждат създаването на нормативна възможност за спиране дейността на обект, на който е наложена санкция за повторно нарушение на забраната за тютюнопушене на закрити обществени места.
Освен това се регламентира и налагането на имуществена санкция по отношение на едноличен търговец или юридическо лице, което допусне в управляван от него обект да бъде нарушен режимът.
Предлага се също така да се въведе легална дефиниция на понятието "закрито обществено място", а чрез специална наредба на Министерския съвет да бъдат определени изисквания за обозначаване на забраната за тютюнопушене на закритите обществени и работни места.
Мерките на здравното ведомство идват малко след като управляващите отново заговориха за пушене на закрито. През следващите седмици се очаква депутатите от 42-то Народно събрание да внесат за обсъждане в парламента ново предложение за частична отмяна на забраната. Поправката в Закона за здравето предвижда заведенията, които вече разполагат с изолирани зали за пушачи, да могат отново да ги използват. А в останалите, където такива зали няма, да може да се пуши след 22 часа.
Автори на новия законопроект са народни представители от ДПС. Според депутата Хасан Хаджихасан обаче инициативата е била подкрепена и от парламентарните групи на БСП и "Атака".
В средата на декември 2013 г. беше отхвърлено предложението на БСП и "Атака" за пълна отмяна на режима за тютюнопушенето.
Статистиката показва, че глоби за пушене на закрито почти не се събират. Откакто режимът влезе в сила на 1 юни 2012 г., здравните инспектори са наложили актове за нарушение на заведенията в страната обща стойност 883 523 лв.
До края на 2013 г. обаче от тях са изплатени само 41% или 364 175 лв. Според Закона за здравето всеки, който пуши на закрито, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - от 500 до 1000 лв.
Глоби се налагат както на пушачите в нарушение, така и на собственици на заведения или фирми, неспазили правилото. При едноличните търговци санкцията е от 1000 до 1500 лв. и от 1500 до 3000 лв. за второ провинение. А при юридическите лица наказанията започват от 3000 лв. и стига до 10 000 лв.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД