Болниците без право да работят по отделни пътеки

Болниците без право да работят по отделни пътекиЛечебните заведения няма да имат право да си избират отделни пътеки, по които да работят. Това е една от промените в законодателството, разработвани от експерти в Министерството на здравеопазването.
Всяка болница ще трябва да работи по всички клинични пътеки, а когато се налага - и по спешност. Това ще гарантира равнопоставеност между лечебниците не само по отношение на правата, но и по задълженията им.
Освен това се променят критериите за сключване на договор между болниците и Националната здравноосигурителна каса.
Това се налага, защото в течение на годините финансовият ресурс, който отделя НЗОК за медикаменти и лекарства, все повече нараства.
В момента той е около 60%,а в същото време много други дейности остават недофинансирани.
С оглед на това се въвеждат мерки, при които и касата, и лечебните заведения ще трябва да преценяват какъв ресурс ще отива за медикаменти. Така НЗОК ще трябва и да контролира този процес по-ефективно.
Сега всяко плащане, което се осъществява за дейности или за лекарства, медицински изделия, ще минава с решение на Надзорния съвет. Практически надзорът ще избира дали да финансира всички дейности, предложени в Наредба 40.
Освен това разкриването на нови лечебни заведения ще става след разрешение от министъра на здравеопазването на ниво инвестиционен проект.
Той няма да избира субективно и решенията изцяло ще бъдат базирани на здравната карта, която ще определи потребностите по региони - от лечебни заведения, легла и специалисти.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД