НЗОК ще плаща само лекарства с договорени отстъпки

НЗОК ще плаща само лекарства с договорени отстъпкиНЗОК да плаща само лекарства, за които са договорени отстъпки. Това гласи една от промените в Закона за здравното осигуряване, публикувани на страницата на МЗ за обществено обсъждане.
Според проектодокумента, отстъпките ще са задължителни за нови молекули, както и за всички онколекарства, купувани от болниците. С промените се въвежда и възможност за нов вид отстъпка - в натура.
С промените се разширяват и пълномощията на надзора на касата по отношение на лекарствената политика. Предлага се списъкът на заболяванията, за чието домашно лечение НЗОК плаща лекарства (Наредба 38), да се утвърждава от Надзорния съвет на осигурителната институция, а не с наредба на МЗ. На министъра пък е оставено утвърждаването на критериите за включване на заболяванията в списъка.
В добавка, надзорът на касата ще определя и периодичността на актуализацията на списъка. Към момента включването на нови болести се урежда законово. Допреди известно време то можеше да се случва на шестмесечен период, но след последните приети промени е на 12 месеца.
С това промените, засягащи лекарствената политика, не свършват. Поправки в Закона за лекарствата предвиждат закриването на Националния съвет по цени и реимбурсиране. Вместо него отново ще има комисия, в която ще влизат представители на МЗ, НЗОК, БЛС, БЗС и БФС, определени с решение на Министерски съвет по предложение на здравния министър. Въпросната комисия ще поеме функциите по ценообразуването на лекарствените продукти и определянето на Позитивния лекарствен списък.
Контролните функции на съвета върху продажбата на медикаменти ще се поемат от РЗИ, а функциите му по утвърждаване на фармакотерапевтични ръководства - от ИАЛ.
Предложените промени са необходими за реализиране на краткосрочните мерки за оптимизиране функционирането и подобрение на контрола на здравната система, гласят мотивите на МЗ.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД