Пациентски организации искат среща с проф. Любомир Спасов

проф. д-р Любомир СпасовЧетири пациентки организации, членове на Национална пациентска организация, поискаха официална среща с новия национален консултант по трансплантология проф. д-р Любомир Спасов, на която да присъстват също министъра на здравеопазването д-р Таня Андреева и д-р Мариана Симеонова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по трансплантациите.
Това са Фондация на пациентите с хронична бъбречна недостатъчност и хемодиализираните в България, Сдружение "Български съюз на трансплантираните", Национално сдружение за борба с хепатита "Хепасист" и Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония.
Целта на мероприятието е да се обсъдят най-сериозните и неотложни проблеми, които стоят пред българските пациенти в сферата на трансплантациите.
Сред най-тревожните въпроси са недостатъчното донори в България, ниският брой реализирани трансплантации у нас, големият брой болни в листите на чакащи за трансплантация и нуждата от подобряване на цялостната грижа за трансплантираните пациенти, включваща тяхното проследяване и лечение.
Необходимо е да се обсъди и нуждата от подобряване на грижата за пациентите на хемодиализа, с цел увеличаване шансовете им за успешна трансплантация, подобряването на грижата за пациентите с чернодробни заболявания в унисон с подготвяния от Министерството на здравеопазването Национален план за профилактика, скрининг и ранна диагностика на вирусните хепатити и други неотложни проблеми, както и осигуряването на възможности за лечение на пациенти, които се нуждаят от трансплантации, които все още не се извършват у нас – трансплантация на сърце, бял дроб, тънко черво и други.
Пациентските организации изразяват готовност, както и досега, да продължат активно да сътрудничат и да търсят диалог с институциите, експертите в областта и националния консултант по трансплантология, с цел подобряване на системата в България и грижата за пациентите.
"Здравна поща"

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД