Българските рецепти вече важат в цяла Европа

Българските рецепти вече важат в цяла ЕвропаС издадените ни в България рецепти вече ще можем да си купуваме лекарства от всяка една европейска държава. Това стана след като влязоха в сила измененията на Наредба №4 на Министерството на здравеопазването за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. Промените са обнародвани в последния брой на Държавен вестник.
Досега нашите рецепти се признаваха само в страните от Европейския съюз, както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. От 25 октомври 2013 г. можем да поискаме и трансгранична рецепта, която е предназначена за употреба в други страни от ЕС.
Този вид рецепти са направени по начин, който да позволява на аптекарите лесно да разбират предписанието, съставките на лекарството и дозите.
С промените, предвидени от здравното ведомство, всеки, който отива в друга страна на лечение, в командировка или на почивка, ще може да се възползва от правото да си закупи лекарство от чуждестранна аптека.
За да става това, лекарите ни ще пишат в рецептите не търговската марка на лекарството, а международното име на веществото, от което е направено.
Така дори точно същото лекарство да не се продава в другата държава, то там поне ще има негов аналог. Измененията ще важат и за лекарствата, които Националната здравноосигурителна каса частично или изцяло поема.
В същото време от българските фармацевти ще можем да си купуваме медикаменти с рецепта, издадена ни в друга държава.
"Здравна поща", i


lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД