750 медсестри са напуснали България през 2013 г.

750 медсестри са напуснали България през 2013 г.Проблемите с липсата на кадри в здравеопазването у нас ще станат драматични до 10 г. Половината от действащите лекари дотогава ще излязат в пенсия, а повечето млади планират да се реализират в чужбина. Това показват изследване на Българския лекарски съюз за възрастовите характеристики на медиците и резултатите от допитване сред завършващите как виждат бъдещето си.
Милка Василева от Асоциацията на професионалистите по здравни грижи уточнява: От 2009 до 2012 г. средно са напуснали страната по 1200 сестри. През миналата 2013 г. техният брой е 750. Спадът в последната година се дължи на това, че по-младите сестри, които се бяха подготвили с образование и език, просто заминаха в предходните години.
Тук са останали по-възрастните сестри, които вече имат семейства, деца и е късно тепърва да започват да изучават чужд език и да заминават в чужда държава. Същевременно според проучването, осъществено миналата година сред всички новозавършващи студенти, почтие всички искат да напуснат страната. Те се обучават в България, за да я напуснат.
"Здравна поща", i

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД