В очакване сме на компютърен томограф и ядрено-магнитен резонанс за 5 млн. лв.

Сподели за "Здравна поща" д-р Мариус КИРКОВ, неврохирург в УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович"

 д-р Мариус КИРКОВ- Д-р Кирков, продължава ли да се увеличава броят на инсулите, според Вашите наблюдения?
- Един от големите бичове на българската нация в момента са съдовите заболявания на централната нервна система. Те са с няколко вида нозологични проявления. Има такива, които се свързват със запушване на кръвоносните съдове и предизвикват исхемични мозъчни инсулти. Те представляват и по-голямата част от инсултите. Други се свърват с кръвоизливи, дължащи се на вродени малформации, като например аневризмите, артериовенозните малформации. Заболяванията могат да бъдат и на базата на нелекувана хипертонична болест или атеросклеротични нарушения на съдовете при по-възрастните хора.
По мои спомени преди 20-25 години около 900-1100 души се лекуваха годишно в неврологичните отделения на Старозагорската болница от инсулти. Сега тази бройка е увеличена значително. Затова се смята, че нашата нация е с най-много инсулти в Европа и с висока смъртност от тях.

- Кога на помощ на инсултно болните идва неврохирургията?

- Неврохирургът може, но само според строго определени индикации, да извърши оперативна интервенция. Тя се прави най-често при хеморагичните инсулти (тези с кръвоизлив), при артериовенозни малформации, аневризми. Ако навреме се овладее общото състояние на болния и се направят адекватни изследвания, тогава той се поддава на оперативно лечение. Засега в Стара Загора все още липсва определена апаратура за извършване на целия набор от изследвания. Основната нужда е от съвременен ангиограф. Той дава възможност за сериозно изследване, което показва на хирурга къде и какъв е видът на проблема и как може да извърши оперативната интервенция. Подобни апарати струват 300 000-500 000, до 1 милион лв. За една болница е въпрос на престиж да разполага с такъв. Нашата при откриването имаше перфектен, но той просто остаря. В момента по света има бум на технологиите. Предлагат се нови, по-безвредни и по-бързи методики за диагностика. Заедно с това, освен на традиционните неврохирургични оперативни интервенции, се залага и на съвременни методики каквато е ангиографската. Тя се прилага особено при кръвоизливите и при аневризмите. Благодарение на нея, например, може да бъде извършено тромбозиране на аневризма, без да се отваря главата. В една швейцарска клиника по такава методика работеше българският лекар д-р Ангел Миронов. Той предлагаше обучение на български колеги, но нямаше голям интерес, защото ние у нас просто не разполагаме с тази апаратура.
В старозагорската УМБАЛ сега сме в очакване на модерен компютърен томограф и на ядрено-магнитен резонанс. Имаме уверение, че за тази цел преди месец са отпуснати 5 млн.лв. В момента се готвим да включим в действие и най-модерния скенер в града, който досега беше в другата сграда на Университетската бивша поликлиника.

- Намалява ли възрастта на инсултите?

- С всяка изминала година възрастта се измества надолу. Дали е във връзка с храненето, с емоционалното състояние на нацията, със стреса и с начина на живот, не може да се каже категорично. Виждали сме вече инсулти и в детска възраст, те са рядкост, но често се срещат инсулти при 25-30-годишни хора. Те са вън от това, което ние сме учили в медицинската литература. Затова съм убеден, че превенцията на тези заболявания е абсолютно задължителна. Смятам, че е време да им се обърне внимание. Така, както тръгнахме към ранната превенция на раковите заболявания, трябва да обърнем внимание и на съдово-мозъчните болести.

- С какво, според Вас, трябва да се започне?

- Трябва първо да се обърне внимание първо на системата на личните лекари. Те са предният фронт на медицината. Задължени са да следят за всички симптоми които показват, че може да бъде развита съдово-мозъчна болест, но при съвременното натоварване и огромната писарска дейност, обръщат все по-малко внимание на профилактиката. Второ - не трябва да се щадят разходите за определени изследвания, които също могат да подскажат зяболяване. Не трябва да разчитаме само на слушалката и чукчето. Имаме вече достатъчно мощни средства, които помагат да се открие рано този проблем. И при най-малкия белег, предхождащ инсулт, трябва да се използва цялата диагностична апаратура за изследване. Всички тези проблеми трябва да се разискват и в медицинските среди, и в държавните структури и да се търси тяхното разрешаване.
"Здравна поща ", Мадлен ПЕЕВА

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД