Изработваме индивидуални стелки, които облекчават стъпалото

Споделя за "Здравна поща" Мария КОТОМИРОВА, ръководител на дрогерия "Реха бул"-Стара Загора

Мария Котомирова- Г-жо Котомирова, каква е възможността хората с намален слух в Стара Загора да решат проблемите си по най-добрия начин?

- Фирмата ни предлага широка гама слухови апарати на световни марки. Подборът на оптималния за конкретния пациент апарат трябва да се направи непременно със съдействието и предварителна консултация с УНГ лекар. В създадения към фирмата слухопротезен център работи квалифициран специалист, който в зависимост от слухозагубата подбира най-подходящия вариант. В тази връзка от голямо значение е точното аудиометрично изследване, тъй като повечето апарати се настройват чрез специални компютърни програми.
Неточната аудиометрия води до неправилен подбор и настройка на слуховия апарат, а това има отношение към качеството на чуване. Държавата, чрез регионалната Дирекция по социално подпомагане, отпуска средства на нуждаещите се пациенти веднъж на 5-6 г. (за деца срокът е по-кратък) . Ако не бъде направен най-добрия избор, пациентът години наред ще си служи с нещо, което не отговаря на нуждите му. Затова служителите във фирмата ни подхождат отговорно към решаването на проблема на всеки клиент.
С децата работата е още по-специфична, тъй като трябва да се има предвид и произходът на слухозагубата. За тях се отпуска сума за получаване на два броя слухови апарати.
Не е маловажен и въпросът с поддръжката на апаратите през целия експлоатационен срок. През последната година изградихме специализиран сервиз за обслужване и ремонт на повечето марки слухови апарати. Предлагаме необходимите аксесоари, като батерии, бутони, таблетки за почистване и подсушаване и др. и не на последно място - изработване на специални отливки по ушната мида. Всеки клиент, нуждаещ се от ползването на този вид медицинско изделие, може да потърси допълнителна информация от специалистите във фирмата.

- Какво предлагате на пациенти с друг тип увреждания?

- Поддържаме изключително широк спектър от медицински изделия, които също подбираме заедно с пациента и близките му според индивидуалните му нужди и изисквания - инвалидни колички, столове за баня и тоалет, дюшеци, възглавници... В дрогерията има широк спектър изделия за обгрижване и на здрави хора с временни травми и проблеми. Акцент в момента са също апаратите за измерване на кръвна захар и кръвно налягане. Предлагаме дори апарати за домашно измерване на холестерол, триглицериди, пикочна киселина. Естествено, разполагаме и с консумативи за апаратите.

- Бихте ли акцентирали върху определен артикул с цел допълнително запознаване на пациентите с него?

- Може би трябва да отбележа тензиометрията, която правим. Това е компютърно изследване на ходилата за диагностика на натоварването. Засичат се много точно всички проблемни точки и могат да се изработят индивидуални стелки, облекчаващи натоварването върху стъпалото и съответно повишаването на усещането за комфорт. Работим със скенер при вземането на мярка. Много е важно родителите да знаят, че от правилното положение на ходилото на детето зависи здравето на целия опорно-двигателен апарат. Често пъти клиентите идват при нас вече след изкривяване на гръбначния стълб, когато се изисква много по-специализирано лечение, докато с носене на подходящи стелки - супинатори в детска възраст, могат да се избегнат по-големи проблеми.
Бих отбелязала и широкия спектър компресивни продукти (свързани с венозната и лимфната система) за горни и долни крайници.
Не на последно място искам да подчертая, че всички служители във фирмата ни подхождат изключително отговорно към специфичните потребности на клиентите и се стремят да им дадат най-полезната за тях информация.
"Здравна поща", Живка КЕХАЙОВА 

Maria Angelova

D-r Eli Georgieva

D-r Eli Georgieva
СТОМАТОЛОЗИ СЛАВОВИ
Totka Najdenova
Petko Petrov

lekarski kabineti 01
ZP PDV ARHIV2
© 2013 Здравна поща ЕООД. Реализация Медиа Системи ЕООД